Granelu d’Impresari

Dà a vœyà d’üntraprende

Fin de Semanà per ë Startup

Fin de Semanà per ë Startup, dà d’ë ideë ai prugeti

Cuncursu de Creaçiun d’Üntrapresa

D’u prugetu â creaçiun

Get in the Ring

D’â creaçiun a l’aceleraçiun

Granelu d’Impresari

Cunstatu

Granelu d’impresari parte d’ün cunstatu prun since : a zuventù è prun creativa, gh’à ün’imaginaçiun sença cunfìn e üna grande vœya de descrüverta. U nostru rolu è  d’iniçà i zuveni au fatu d’üntraprende.

Cuncetu

Ün culaburaçiun cun l’Educaçiun Naçiunale e u Liçeu Albertu Primu, üna quinzena d’impresari fan u rolu de « mentor » / prufessù cun i alievi per üna matinada. L’ubietivu è de trasmëte a so’ esperiença prufessiunale a de zuveni de classe de Terminale per creà virtüalmente ün prugetu d’üntrapresa.

Ubietivu

A nostra vœyà è d’acumpagnà i zuveni per ghe dà l’idea e u pieijè d’üntraprende, de creà e de passà de l’idea â visualisaçiun d’ün prugetu. Üna persuna qü imagina e da vita a ë soe ideë se trasfurmà per sempre e sera capace de reprudüje achëstu schema ünt’u so’ fütüru.

Fin de Semanà per ë Startup

Contact : Cécile BICHON – cecile.bichon@jcemonaco.mc

U « Startup Weekend » se resüme ün 54 ure per creà ün’üntrapresa partendu d’ün’ idea prun forte ! È urganisau d’â Zuvena Camera Ecunomica de Mùnegu ma è tambèn sustegnüu per de « mentors », d’i impresari che gh’an avüu ün gran sücessu, d’ë persunalità d’u Principatu e d’ün giüri prun prestigiusu.

L’ubietivu d’achëstu eventu è de furmà üna grande cumünità cun d’i interessi ün cumün per se sesì meyu d’a dinamica d’evulüçiu d’ë üntraprese e per permëte ch’i impresari se drœvun ai autri da l’urigine d’ün prugetu ünvece de se recegà sciû de se stessu.

STARTUP FIN DE SEMANÀ, qü cosa è ?

23
Eqipa furmae
193
Participante & Süpurtanti
150
Paesi
29
Éventi fin da anchœi
Tu sì
Svilupante Web
Tu sì
Marketeur
Tu sì
Grafista
Tu sì
Impresari
Tu sì
Designer
Tu sì
Svilupante

Qü Participà ?

#SWMC

U Startup fin de Semana è drüvertu a tüti quëli che gh’an ün’idea nuvatiçia o che gh’an ün spiritu creativu e che vœyan partecipà a ün aventüra ecessiunale. Mëte ünseme ün ventayu de participanti de diversi urizuni : d’ a i stüdentessi, a i prufessiunali, impresari, ingegnè, esperti ün marketing, publicità, cumünicaçiun ma tambèn d’i spiriti ciû creativi Cuma de grafisti, capi de prugeti, giuristi, cuntabile…

Ë cumpetençe de cadün s’alian per fà d’ë eqipa diverse e cumplementari. Per de ciû, i « mentors » acumpagnan cada eqipa per gh’è portà ün’espertisà persunalisae. Achësti cunsiyi agiutan ë eqipe per lançà a so’ iniçativa sciû d’ë base prun solide. Per fà cürta, tüt’i ingredienti d’u sücessu sun messi ünseme !

Cuncursu de Creaçiun d’Üntrapresa

Contact : Robert BOISBOUVIER – robert.boisbouvier@jcemonaco.mc 

A Zuvena Camera Ecunomica de Mùnegu üncuragià u spiritu d’üntrapresa ünt’u Pricipatu despœi ciû de 20 ani cun u Cuncursu de Creaçiun d’Üntrapresa cun u sustengu d’u Guvernu Principescu.

E recumpense

U premiu gh’à üna valüta de 66.000 euros de prima guvernamentale a partegià tra i laureati e tambèn a « Monaco Success Box » (oferta de serviçi) oferta per i nostri partenari.

  • Premiu d’u Guvernu – Meyu prugetu : 40.000 euros de prima guvernamentale e a Mùnegu Success Box.
  • Premiu d’a Zuvena Camera Economica de Munegu – Segundu meyu prugetu : 21.000 euros de prima guvernammentale e a Munegu Success Box.

Regülamentu

È per tüt’i creatui da 18 ani a 40 ani da tüt’i setù d’atività : indüstrie, cumerçi, serviçi…

Get in The Ring Mùnegu

Contact : gitr@jcemonaco.mc

Üna cumpetiçiun internaçiunale per elege a meya « startup » mundiale

« Get In the Ring » è ün eventu internaçiunale che regrupà d’ë startup talentüuse e sun partegia ün tre liveli de valurisaçiun da  de 1 milliun de $ a ciû de 10 milliun de $. Gh’è pa de premiu ün munea ma üna vera publiçità sciû d’ë eqipe ünt’a cumpetiçiun e l’upurtünità de fà cunusce u so’ prugetu da ün modu internaçiunale. Achësta esperiença permëte tambèn de mëte ün relaçiun prufessiunali e clienti e, per qarche startup mundiale, de rescuntrà d’i impresari che van  puntençialmente piaçà capitali ünt’ë startup.

Perchè partecipà ?

Tante upurtünità se ofrun a i nostri candidati :

  • Nümerusi süpurtanti putençiali, d’i impresari che pœssun fà de piaçamenti de capitali, zuveni talentüusi e esperti
  • Üna mesa ün lüje internaçiunale cun ün rete de ciû de 100 paesi.
  • Ün mumentu ecitante e furmatù tra ün’esperiença ünica.
  • Ün’acessu diretu a üna finale internaçiunale.

Perchè u cuncetu è ünicu ?

Se tratà d’ün cumbatimentu de picin discursi tra due startup. U cumbatimentu è cumpusau de 5 « rounds » cuma ünt’üna cumpetiçiun de boxe, e se termina cun d’ë questiue/resposta. I giügi e u püblicu pruclamun u vincitù. Dopu üna cürta intrudüçiun, cadün d’i candidati gh’à 30 segunde per round per defende u so’ pugetu ünturnu de temi cuma : â realisaçiun d’üntraprese, ë stüdie de mercau, stategia finançiaria o sugetu liberu…

Cundiçiue d’ë startups

Vi imagina sulu sciû d’ün ring, a cumbate ünt’ün facia a facia, üncuragiau da i vostri süpurtanti ? Gh’avè ë cundiçiue necessarie ? Alura, vegnì a prœva !

  • Idea o üntrapresa nuvatù e evulütiva
  • Prugetu üntrapresu già 8 mesi fà
  • Discursu sulu ün Ünglese